Socijalne mreže

Online komunikacija je postala neizostavan deo poslovanja kompanije koja teži razvoju.

Digitalni marketing, pored optimizovanog sajta i email marketinga, obuhvata i strateški plan nastupa kroz socijalne mreže.

Minimalna aktivnost kroz Instagram i Facebook mrežu podrazumeva objavljivanje tri post objave i sedam story objava nedeljno, te bar 60min dnevnog komuniciranja sa pratiocima i onima koji to treba da postanu.

Da bi navedena aktivnost bila sprovedena u skladu sa zadatim ciljem, potrebno je prethodno pristupiti izradi grafičkih rešenja, foto i video materijala, pisanoj komunikaciji.

Važan element postizanja uspešnosti komunikacije predstavlja i tehničku postavku socijalnih mreža, te njihovu optimizaciju na način koji donosi uvećanu vidljivost sadržaja (analiza, pametni heštegovi, linkovanja, vizual koji usmerava na izazivanje reakcije pratilaca i potencijalnih pratilaca).

U zavisnosti od rezultata veb analitike, kampanja treba da menja obim i intenzitet. Udeo određenog medija u kampanji zavisi od prethodno postavljenih ciljnih grupa, kao i ciljane akcije koja se želi izazvati kod njih.

1.1 Istraživanje. U ovoj fazi, istražuju se ciljne grupe sa kojima će se komunicirati i pristupa se kreiranju “avatara” – idealan korisnik usluge za svaku od ponuda za koju se kreira materijal.

1.2 Skica. Za svaku mrežu zasebno, kreira se elektronska skica, tj. simulacija objava, koja uključuje predlog grafike, raspored objava, vizuelni identitet feed-a, koji u sebi sadrži realne elemente brendinga.

1.3 Dizajn. Nakon usklađivanja skice na osnovu specifičnih zahteva, pristupa se izradi dizajna objava za predstojeći mesec. Dizajn uključuje kôd boje logotipa, iscrtavanje grafičkih elemenata, obradu i korišćenje fotografija.

1.4 Copywriting. Svaka objava uz sebe nosi opis čiji je zadatak edukacija, davanje dodatnih informacija, interakcija i storytelling. Ovome se dodaje korišćenje prethodno istraženih pametnih hashtagova.

2.1 Implementacija. Pre prve objave, vrši se tehnička postavka i optimizacija profila (bio, about, highlight…). Nakon toga, svaka objava se publikuje kalendarski po planu, u vreme kada je prisutnost ciljne grupe na mreži najveća.

2.2 Održavanje. 60 minuta je minimum koji se dnevno mora provoditi na mreži, odmah po postavljanju objave i kreiranju story-ja na istu temu.

2.3 Interakcija. Interakcija sa drugim profilima je, pored uloge koju ima u povećanju vidljivosti objava, važna i za pretvaranje konzumenta poruke u korisnika usluge. To, pored ostalog, podrazumeva kreiraje anketa i odgovaranje na komentare u realnom vremenu.

2.4 Oglašavanje. Na osnovu utvrđenog cilja kampanje, sprovode se aktivnosti oglašavanja Fakulteta kroz socijalne mreže, kao alata za uvećanje vidljivosti profila i podsticanje akcija od strane željene publike.

 

Close Menu